Principal Contingut Intranet

Pla formació

- Objetius
- Estructura
- Pla formació
- Empreses
- Informació Curs
- Informació de Contacte

PLA DE FORMACIÓ

Quart curs del grau: quart quadrimestre (setembre-desembre)

 • Pràctiques a les empreses (segon període).
 • Ajuts per a estudiants del PUE.
 • Avaluació del segon període de pràctiques.

Treball de final de grau: els estudiants han de dur a terme, durant el quart curs, un treball monogràfic; el treball permet el reconeixement de 12 crèdits ECTS.

Beques Universitat-Empresa: un jurat atorga beques als cinc millors treballs de final de grau dels estudiants del PUE (25a edició).

Tercer curs del grau: primer quadrimestre (setembre-desembre)

 • Docència de les assignatures del primer quadrimestre.
 • Tutories i proves d'avaluació (desembre).
 • Assignació dels estudiants a les empreses (desembre).

Tutor o tutora de la Facultat: la UAB assigna a cada estudiant un tutor o tutora transversal, que fa el seguiment de les seves tasques acadèmiques i l'informa de les sortides professionals.

Tercer curs del grau: segon quadrimestre (gener-abril)

 • Pràctiques a les empreses (primer període).
 • Ajut per a estudiants del PUE.
 • Avaluació del primer període de pràctiques.

Projecte formatiu: cada empresa participant en el PUE presenta un pla de formació que l'estudiant ha de seguir.

Tutor o tutora de l'empresa: l'empresa nomena a un tutor o tutora que orienta les pràctiques dels estudiants i, al final de l'estada, les avalua. Una avaluació favorable dels dos períodes de pràctiques permet el reconeixement de 24 crèdits ECTS.

Tercer curs del grau: tercer quadrimestre (maig-juliol)

 • Docència de les assignatures del tercer quadrimestre.
 • Tutories i proves d'avaluació (juliol).

Quart curs del grau: quart quadrimestre (setembre-desembre)

 • Pràctiques a les empreses (segon període).
 • Ajuts per a estudiants del PUE.
 • Avaluació del segon període de pràctiques.

Treball de final de grau: els estudiants han de dur a terme, durant el quart curs, un treball monogràfic; el treball permet el reconeixement de 12 crèdits ECTS.

Beques Universitat-Empresa: un jurat atorga beques als cinc millors treballs de final de grau dels estudiants del PUE (24a edició).

Quart curs del grau: cinquè quadrimestre (gener-juny)

 • Docència de les assignatures del cinquè quadrimestre.
 • Avaluació del treball de final de grau (Juny).
 • Tutories i proves d'avaluació (juny).
 • Lliurament de mencions PUE (juliol).
 • Lliurament de beques PUE (juliol).

PLA D'ESTUDIS

L'oferta PUE comprèn:

Les assignatures dels cursos tercer i quart dels graus d'ADE i ECO, impartides amb un calendari propi (90 crèdits ECTS).

La Menció PUE (30 crèdits ECTS) comprèn: dos períodes de pràctiques que els estudiants realitzen a les empreses d'una durada de quatre mesos cadascun. Aquestes pràctiques són supervisades per un/a tutor/a de l'empresa; activitats PUE, inclouen principalment conferències i seminaris impartits per professors i es fan visites de treball a les empreses i institucions del Programa.

TREBALLS FI DE GRAU

L'estudiant haurà de realitzar dins del darrer curs, un treball fi de Grau que consistirà en un treball monogràfic. El treball, que suposa el reconeixement de 12 ECTS, haurà de ser aprovat, prèviament, pel/per la tutor/a corresponent, el/la qual en farà el seguiment.

BEQUES UNIVERSITAT EMPRESA

Amb la finalitat d'estimular i reconèixer la qualitat dels treballs fi de grau que s'acaben d'esmentar, es convoquen anualment les Beques Universitat Empresa. El PUE rep la col·laboració de la Fundació Empresa i Ciència en forma de patrocini.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

S'imparteixen conferències i seminaris amb la participació d'experts empresarials, i es fan visites de treball a les empreses.

- Calendari
- Activitats
- Premi Univeristat Empresa

Copyright © 2019 Programa de Cooperació Educativa Universitat Empresa, Darrera modificació: 30.11.19