Principal Contingut Intranet

Estructura

 
     
- Objetius
- Estructura
- Pla formació
- Empreses
- Informació Curs
- Informació de Contacte

La realització del Programa descansa en tres figures:

Director

Coordinador

Comissió de Seguiment

Direcció

Director: Carlos Guallarte Nuez

Les funcions del director són les de responsable del Programa en general i, concretament, de la relació amb la Fundació Empresa i Ciència, incloent-hi la de dur a terme els contactes externs (recerca, negociació i seguiment de les empreses).

Coordinació

Coordinador: Josep M. Salas Puig

Les funcions del coordinador són de caràcter intern: bàsicament contactes amb els departaments, amb els professors, horaris, interlocutor amb la Facultat per a temes administratius, etc.

Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment vetlla per un correcte desplegament del Programa. Està formada per un patró de la Fundació Empresa i Ciència, un membre de l'Equip de govern de la Facultat designat pel degà, el director, el coordinador, el director-gerent de la Fundació Empresa i Ciència, dos representants dels departaments i quatre representants dels estudiants.

Les seves funcions comprenen:

Seleccionar les empreses.

Organitzar activitats docents complementàries.

Elaborar el pressupost del Programa.

Elaborar la memòria del Programa.

Membres:

Sr. Francisco Castañer Basco, president de Nestlé España, SA, i patró de la Fundació Empresa i Ciència.

Dra. Anna Maria Aubanell, vicedegana i representant de la Facultat d'Economia i Empresa.

Dr. Carlos Guallarte Nuez, director del PUE.

Dr. Josep M. Salas Puig, coordinador del PUE.

Sr. Carlos Valero Santiago, representant de la Fundació Empresa i Ciència.

Dr. Jordi Caballé Vilella, representant del Dept. d'Economia i Història Econòmica de la Facultat.

Dra. Anna Matas Prat, representant del Dept. d'Economia Aplicada de la facultat.

I quatre delegats un per promoció i titulació:

Sra. Anna Viñals Benito (29a Promoció - ADE).

Sr. David Tenes Montes (29a Promoció - ECO).

Sr. Josep Avilés Belmonte (30a Promoció - ADE).

Sr. Edgar Grande Vila (30a Promoció - ECO).

Copyright © 2019 Programa de Cooperació Educativa Universitat Empresa, Darrera modificació: 30.11.19