Principal Contingut Intranet

Informació de contacte

- Objetius
- Estructura
- Pla formació
- Empreses
- Informació Curs
- Informació de Contacte
 

Direcció

Carlos Guallarte Nuez

Telèfon 93.581.12.08

Carlos.Guallarte@uab.cat

Coordinació

Josep M. Salas Puig

Telèfon 93.581.24.96

JosepMaria.Salas@uab.cat

Secretaria

Eulàlia Aymerich Boira

Telèfon 93.581.22.73

Eulalia.Aymerich@uab.cat

Adreça postal

Programa Universitat - Empresa
Apartat de correus núm. 16
08193-Bellaterra
eco.uab.cat/ue
P.Universitat.Empresa@uab.cat

Gestió i Administració

Fundació Empresa i Ciència

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Programa de Cooperació Educativa Universitat Empresa, Darrera modificació: 21.05.15