Contingut Intranet

Estructura Pla
formació
Empreses Informació
Curs
Docuteca
 

- Diptic

- Intranet

- Memòries PUE

- Preinscripció

- Informació de contacte

PROGRAMA UNIVERSITAT EMPRESA

PUE

El Programa Universitat-Empresa (PUE) és un programa de Cooperació Educativa que incorpora pràctiques externes supervisades per tutor/a en empreses i institucions per als estudiants dels Graus d'ADE i ECO en el 3r i 4t curs. El PUE es desenvolupa a l'empara del Reial Decret 1497/1981, de 19 juny (modificat pel Reial Decret 1845/1994 de 9 de setembre) i 1493/2011 de 24 d'octubre.

El programa neix en el curs 1989/1990 per tal de satisfer la necessitat de combinar el estudis d'Administració i Direcció f'Empreses i les pràctiques a empreses i institucions.

Dos són el objetius fonamentals del PUE:

Apropar la Universitat a l'empresa a fi de cobrir amb eficiència les necessitats comunes.

Facilitar la professionalització de l'estudiant mitjançant la seva formació pràctica a l'empresa.

L'obectiu del PUE és proporcionar a l'estudiant una formació integral que combini els coneixements, teories i tècniques amb la seva pràctica a empreses i institucions, a través d'un procés de formació conjunta a la Universitat i a l'Empresa. Les pràctiques en empreses fora d'Espanya permeten, addicionalment, una millora de la seva tercera llengua.

El PUE ofereix a l'estudiant la posibilitat d'aplicar i complementar els coneixements rebuts a la Universitat afavorint l'adquisició de competències que el preparin per l'exercici professional, facilitant la seva inserció en el mercat de treball i fomentat la seva capacitat d'emprenedor.

Més informació

Per contactar emplenar el formulari i t'enviarem el folleto complert amb tota l'informació sobre la menció PUE als graus d'ADE i ECO

Escull el teu Grau
Nom*
1er. Cognom*
2o. Cognom*
Entitat
Email*
Movil

He llegit i accepto les condicions del tractament de les meves dades

Copyright © 2013 Programa de Cooperació Educativa Universitat Empresa, Darrera modificació: 20.06.14